żołnierze oddziałów AK Sosienki i Garbnik

Idea

Główną ideą projektu jest przypomnienie i popularyzacja bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej działających w okolicach KL Auschwitz.

Projekt ma charakter edukacyjno-popularyzatorski. Pozwoli wypełnić lukę, jaką jest zapomnienie przez dziesięciolecia o ludziach, którzy w czasie niemieckiej okupacji mieszkali w pobliżu niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz i z narażeniem życia angażowali się w walkę z okupantem i niesienie pomocy więźniom obozu. Dzięki opracowaniu 100 biogramów/sylwetek oraz publikacji w sieci wraz z 200 oryginalnymi zdjęciami i dokumentami bohaterom tym przywrócimy nie tylko nazwiska, ale i twarze. Będzie to największy opublikowany i powszechnie dostępny zbiór sylwetek polskich bohaterów spod Auschwitz, zdjęć i dokumentów, co jest efektem wielu lat działalności Stowarzyszenia Auschwitz Memento.

Projekt realizowany będzie w Internecie z wykorzystaniem profili facebookowych. Ilość publikacji (100 artykułów) i udostępnień na profilach stwarza szansę dotarcia do szerokich rzesz odbiorców. Treści zostaną osadzone na stronie Stowarzyszenia.

Wszystkie wytworzone treści będą dostępne bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń.

Biogramy

Rozalia Chmielniak
Antoni Szlachcic
Jan Stupka
Stanisław Kwiatkowski
Wacław Maliszewski
Adolf Gabryś
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”